KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY KHÓA 43 (2017 – 2019)

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 


Số:  29 /CĐSP - ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Bà Rịa, ngày 01 tháng 6 năm 2019

KẾ HOẠCH

THI TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY KHÓA 43 (2017 – 2019)

(Kỳ thi ngày 11 và 12/6/2019)

  1. Lịch thi các môn

 

Ngày

(thứ)

Giờ

 vào phòng thi

Môn thi

Phòng thi

11/6/2019

(Thứ Ba)

7 giờ

Các thí sinh tập trung để khai mạc và nghe phổ biến quy chế thi, tại Giảng đường 1

7 giờ 30

Giáo dục chính trị

(trắc nghiệm trên máy 60 phút)

 

Phòng mày tính: Khu nhà B

13 giờ 30

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp (Tự luận 120 phút).

 

Khu nhà A

 

12/6/2019

(Thứ Tư)

7 giờ 30

 

Thực hành nghề nghiệp

(Tự luận 120 phút).

 

 

Khu nhà A

 

 

Ghi chú: - Các học sinh của các khóa trước (nếu còn thời gian thi theo quy định) chưa đủ điều kiện thi nay đã bổ sung đủ điều kiện thi hoặc thi rớt ở lần thi trước nay có nhu cầu thi phải đến đăng ký tại Phòng Đào tạo trước ngày 08/6/2019.

- Thí sinh phải mang thẻ sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân để trình khi vào phòng thi.

  1. Kế hoạch sau khi thi

   - Công bố kết quả thi: Ngày 15/6/2019: trên Website của trường.

   - Nhận đơn và lệ phí xin phúc khảo của học sinh (nếu có) tại P. Đào tạo (301) từ khi thông báo kết quả thi đến ngày 19/6/2019.

   - Công bố kết quả công nhận tốt nghiệp: ngày 22/6/2019 trên Website của trường.

   - Lễ tốt nghiệp và nhận bằng: Dự kiến vào nửa cuối tháng 7/2019. Cụ thể sẽ thông báo trên Website của trường.

                          

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

  

 

ThS. Nguyễn Thiện Thắng