Lịch công tác tuần 45 (từ ngày 10/6 đến ngày 16/6/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
10/6/2019

Sáng

- 7g00: Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị.
- 8g00: Triển khai thi HKII K22 và K44  tại phòng họp 303. TP: Theo phân công.
- 8g00: Dự họp xét thi đua công tác Đoàn tại Tỉnh Đoàn.
- 8g30: Triển khai chấm thi tuyển sinh 16F tại phòng họp 303. TP: Theo phân công.

- Lãnh đạo các đơn vị
- P. Đào tạo
- Ô. Tân
- P. Đào tạo

 

Chiều

- 14g00: Dự họp xét thi đua công tác Hội sinh viên tại Tỉnh Đoàn.

- Ô. Duệ

 

Thứ ba
11/6

Sáng

- 7g30: Triển khai thi tốt nghiệp K43 và thi HKII cho K22, K44 tại phòng họp 303. TP: Hội đồng thi và các giám thị theo phân công.

- P. Đào tạo

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
12/6

Sáng

- 8g00: Dự Hội nghị tại Hà Nội.
- 10g00: Họp Tổ công tác thực hiện Đề án 1665 tại phòng họp 304. TP: Ô. Dũng, Ô. Tân, Ô. Duệ, B. Lê Chi,  B. Như Trang, B. Trà.

- Ô. Hạnh
- Ô. Dũng

 

Chiều

- 14g00: Chấm thi tốt nghiệp K43 tại phòng họp 303. TP: Theo phân công

- P. Đào tạo

 

Thứ năm
13/6

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
14/6

Sáng

- 9g00: Họp Hội đồng tuyển sinh VLVH (16F) tại phòng họp 303. TP: Theo QĐ số 107 ngày 28/5/2019 của HT.

- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 15/6

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 16/6

Sáng

- 7g30: Ôn thi tốt nghiệp lớp 14F tại phòng E203. TP: Theo phân công  (ôn thi cả ngày).

- P. Đào tạo