Giới thiệu Hội nghị Đại số - Lý Thuyết số - Hình học và Tô pô 2019. Bà Rịa – Vũng Tàu, 04 – 08/12/2019

Hội nghị Đại số-Lý Thuyết số-Hình học và Tô pôđược tổ chức hai năm một lần với mục đích tổng quan các thành tựu nghiên cứu mới ở trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực Đại số, Lý thuyết số, Hình học và Tô pô

Cơ quan tổ chức: Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,

         Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cơ quan tài trợ: Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,

        Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu.

Địa điểm tổ chức: Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, 689 Cách mạng Tháng tám, P. Long Toàn, TP. Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ban tổ chức: GS. TSKHPhùng Hồ Hải – Viện Toán học (Đồng Trưởng ban), TS. Phan Thế Hải – Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu (Đồng Trưởng ban), TS. Trịnh Thanh Đèo – Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, TS. Nguyễn Duy Tân – Viện Toán học.

Ban chương trình: GS. TSKH Lê Tuấn Hoa – Viện Toán học (Đồng Trưởng ban), GS. TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng – Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia  Hà Nội (Đồng Trưởng ban), GS. TSKH Nguyễn Tự Cường – Viện Toán học, GS. TS Bùi Xuân Hải – Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, GS. TSKH Hà Huy Khoái – Đại học Thăng Long, PGS. TS Phạm Tiến Sơn – Đại học Đà Lạt, PGS. TS Nguyễn Sum – Đại học Quy Nhơn, GS. TSKH Đỗ Đức Thái – Đại học Sư phạm Hà Nội, GS. TSKH Ngô Việt Trung – Viện Toán học.

Ban tổ chức địa phương: TS. Hồ Cảnh Hạnh – Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu (Trưởng ban), ThS. Nguyễn Xuân Dũng – Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, TS. Phan Thế Hải – Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, ThS. Dương Thanh Bình – Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa-Vũng Tàu, ThS. Đặng Minh Quang – Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, ThS. Nguyễn Đăng Lực – Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, TS. Phạm Ngọc Sơn – Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, ThS. Lê Hữu Trinh – Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, ThS. Hoàng Đức Duệ – Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, ThS. Phạm Ngọc Tân – Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu.

Báo cáo: Báo cáo mời 45 phút sẽ do Ban tổ chức mời theo đề xuất của Ban chương trình. Danh sách báo cáo mời sẽ được thông báo trên Thông báo số 2.

Ban tổ chức kính mời các thành viên tham dự đăng ký báo cáo 15 phút.

Đăng ký tham dự và báo cáo trước ngày 15/10/2019 bằng email tới địa chỉ

dahito2019@gmail.com (sử dụng mẫu bên dưới).

Hội nghị phí: 200.000đ/thành viên. Các thành viên tham dự tự túc kinh phí đi lại và ăn ở.

Tài trợ: Hội nghị sẽ tài trợ cho một số cán bộ nghiên cứu trẻ và nghiên cứu sinh một phần kinh phí đi lại và hỗ trợ chỗ ở miễn phí trong nhà khách trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu (xem mẫu đăng ký kèm theo).

Hội nghị rất mong nhận được sự tài trợ của các cơ quan, trường, viện và các đơn vị khác.

Liên hệ: Phùng Hồ Hải phung@math.ac.vn (về thông tin chung), Phan Thế Hải phanthehai1973@gmail.com (về thông tin địa phương)