KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 7 NĂM 2019

 

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 7 NĂM 2019 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 20 và k43

K21

K22 và K44

Các Lớp VLVH

(các lớp F)

I

(01 đến 07/7)

Nghỉ hè

Nghỉ hè, học

lại và học cải thiện theo kế hoạch

Nghỉ hè

14F: Tự ôn thi

15F và 16F: Học theo kế hoạch hè 2019

II

(08 đến 14/7)

Dự Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp vào sáng ngày 12/7 tại nhà đa năng

Nghỉ hè, học

lại và học cải thiện theo kế hoạch

Nghỉ hè

14F: Thi TN vào ngày 14/7  

15F và 16F: Học theo kế hoạch hè 2019

III

(15 đến 21/7)

Nghỉ hè và đi liên hệ công tác

Nghỉ hè, học

lại và học cải thiện theo kế hoạch

Nghỉ hè

15F và 16F: Học theo kế hoạch hè 2019

IV

(22 đến 28/7)

Nghỉ hè và đi liên hệ công tác

Nghỉ hè, học

lại và học cải thiện theo kế hoạch

Nghỉ hè

15F và 16F: Học theo kế hoạch hè 2019

 Lưu ý: Thi năng khiếu tuyển sinh Giáo dục Mầm non Khóa 23 vào ngày 06/7/2019.

             Các giảng viên theo dõi lịch coi thi hè 2019 để thực hiện nghiêm túc.

 

 

Bà Rịa, ngày 22 tháng 6 năm 2019

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO

 

(đã ký) 

Nguyễn Thiện Thắng