THÔNG BÁO LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHÍNH QUY HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 (2016 – 2019) VÀ TRUNG CẤP KHÓA 43 (2017 – 2019)

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

THÔNG BÁO

 LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHÍNH QUY

HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 (2016 – 2019) VÀ TRUNG CẤP KHÓA 43 (2017 – 2019)

        Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học sinh chính quy hệ Cao đẳng khóa 20 và hệ Trung cấp khóa 43 đã được ấn định vào ngày 12/7/2019, nhà trường thông báo để các học sinh sinh viên đến dự Lễ và nhận bằng tốt nghiệp cụ thể như sau:

1. Đối tượng nhận bằng trên sân khấu

Tất cả sinh viên, học sinh chính quy hệ cao đẳng khóa 20 và hệ Trung cấp khóa 43 được công nhận tốt nghiệp tháng 6 năm 2019 (danh sách K20 tốt nghiệp và danh sách K43 tốt nghiệp)

2. Thời gian và địa điểm tập trung

- Thời gian: 7 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2019.

- Địa điểm: Nhà thể thao Đa năng.

3. Trang phục: Đồng phục học sinh sinh viên khi đến trường; khi lên nhận bằng trên sân khấu được mang Lễ phục theo quy định của nhà trường.

4. Lưu ý

- Sinh viên, học sinh đến dự Lễ và nhận bằng phải mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân để đối chiếu khi ký nhận bằng tốt nghiệp.

- Đi đúng giờ để còn làm các thủ tục ký nhận bằng. Ban tổ chức chỉ trao bằng cho những sinh viên, học sinh đã ký xác nhận vào sổ ký nhận văn bằng.

- Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng!

 

 

 

Bà Rịa, ngày 01  tháng 7 năm 2019

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

ThS. Nguyễn Thiện Thắng