Lịch công tác tuần 49 (từ ngày 08/7 đến ngày 14/7/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
08/7/2019

Sáng

- 7g00: Sinh hoạt đầu tuàn tại các đơn vị.

- Lãnh đạo các đơn vị

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
09/7

Sáng

- 7g30: Triển khai thi Giáo dục Quốc phòng cho K44 tại phòng họp 303. TP: Theo triệu tập.

- Phòng Đào tạo

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
10/7

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm
11/7

Sáng

- 8g00: Dự tập huấn về công tác HSSV tại TTHC tỉnh. TP: B. Lê Chi, Ô. Duệ (03 ngày).

- B. Lê Chi

 

Chiều

- 14g00: Làm việc với Sở Xây dựng và các đơn vị tư vấn tại phòng họp 304. TP: Ô. Hạnh, Ô. Dũng, B. Minh, Ô. Lực.

- Ô. Hạnh

 

Thứ sáu
12/7

Sáng

- 8g00: Lễ Tổng kết và trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng K20 và Trung cấp K43 tại nhà đa năng. TP: Ban giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, giảng viên không có giờ dạy và theo thư mời.

- Phòng Đào tạo

 

Chiều

- 14g00: Dự Hội nghị BCH Tỉnh Hội và sinh hoạt CLB Hiệu trưởng tại trường TC GTVT tỉnh. TP: Ô. Hải, Ô. Thắng, B. Trần Hiền.

- Ô. Hải

 

Thứ bảy 13/7

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 14/7

Sáng

- 7g30: Triển khai thi tốt nghiệp lớp liên thông VLVH (14F) tại phòng họp 303. TP: Theo triệu tập.
- 8g30: Lễ Bế giảng và phát chứng chỉ lớp Nghiệp vụ Bảo mẫu huyện Long Điền tại giảng đường 1. TP: Ban giám hiệu, khoa Bồi dưỡng, giảng viên trực tiếp giảng dạy.

- Phòng Đào tạo

- Khoa Bồi dưỡng