Điểm sàn tuyển sinh hệ cao đẳng và trung cấp chính quy năm 2019

TRƯỜNG CĐSP BÀ RỊA-VŨNG TÀU
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2019

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 22 tháng 7 năm 20019

THÔNG BÁO

Điểm sàn tuyển sinh hệ cao đẳng và trung cấp chính quy năm 2019

Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo điểm sàn đăng ký xét tuyển vào các ngành tuyển sinh năm 2019 của nhà trường như sau (bao gồm cả điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo):

TT

Tên ngành

Theo kết quả thi THPT quốc gia 2019

Theo điểm học bạ THPT

HỆ CAO ĐẲNG

1

Giáo dục Mầm non

16 điểm

19.5 điểm

(trong đó học lực lớp 12 từ loại khá trở lên)

2

Giáo dục Tiểu học

3

Sư phạm Tin học

4

Sư phạm Vật lý (chuyên ngành Khoa học tự nhiên)

5

Sư phạm Sinh học (chuyên ngành Giáo dục thể chất)

6

Tiếng Anh

10 điểm

16.5 điểm

 

7

Tiếng Nhật

8

Công nghệ thông tin

9

Kế toán

10

Quản trị văn phòng

HỆ TRUNG CẤP

11

Sư phạm Mầm non

14 điểm

19.5 điểm

(trong đó học lực lớp 12 từ loại khá trở lên)

12

Thiết bị trường học – Thư viện

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Ghi chú:

- Nhà trường tổ chức thi năng khiếu mầm non: Ngành Giáo dục Mầm non (Cao đẳng): 03/8/2019; Sư phạm Mầm non (Trung cấp): ngày 24/8/2019.

- Nhà trường nhận hồ sơ tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật): Hệ cao đẳng đến ngày 31/7/2019; Hệ trung cấp đến ngày 16/8/2019.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(đã ký)

HỒ CẢNH HẠNH