Lịch công tác tuần 02 (từ ngày 12/8 đến ngày 18/8/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
12/8/2019

Sáng

- 7h30: Khai mạc "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" K22. TP: Ban chỉ đạo.

- Phòng CTSV

 

Chiều

- 14g00: Dự họp tại Tỉnh đoàn.
- 15g00: Làm việc với Phòng Nội vụ TP. Bà Rịa. TP: Ban giám hiệu, Ô. Đức.

- Ô. Tân
- Ô. Dũng

 

Thứ ba
13/8

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
14/8

Sáng

- 9g00: Làm việc tại văn phòng UBND huyện Long Điền. TP: Ô. Hạnh, B. Minh, Ô. Đức.

- Ô. Hạnh

 

Chiều

- 14g00: Họp Hội đồng khoa học nghiệm thu sản phẩm NCKH năm học 2018 – 2019 tại phòng họp 304. TP: Theo quyết định số 229 ngày 02/10/2018.

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
15/8

Sáng

- 8g00: Dự Hội thảo khoa học tại Vũng Tàu.
- 8g30: Họp BQL KTX tại phòng họp 303. TP: Theo quyết định.

- Ô. Hạnh
- Ô. Dũng

 

Chiều

- 14g00: Làm việc với đơn vị cung cấp thiết bị tại phòng họp 304. TP: Ô. Dũng, B. Minh, Ô. Lực, Ô. Hảo, Ô. Khải.
- 14g00: Dự họp Cụm huấn luyện số 2 tại TTHC tỉnh.

- Ô. Dũng

- Ô. Chiến

 

Thứ sáu
16/8

Sáng

- 7g30: Dự Hội nghị Tổng kết năm học TP. Vũng Tàu tại Vũng Tàu.
- 8g00: Dự họp với Chương trình Fulbright tại Hà Nội.

- Ô. Hải
- Ô. Hoàng

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 17/8

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 18/8

Sáng

- 7g30: Khai mạc lớp Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Giáo viên huyện Long Điền tại hội trường E. TP: Ô. Hải, Ô. Lực, khoa Bồi dưỡng.

- Khoa Bồi dưỡng