Tổng kết công tác Đoàn - Hội sinh viên năm học 2018-2019

Năm học 2018-2019 Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường Cao đẳng sư phạm đạt được 04 danh hiệu tập thể và 03 danh hiệu cá nhân cụ thể như sau:

Về danh hiệu tập thể: 

 - Đoàn trường được nhận danh hiệu lá cờ đầu khối các Trường đại học, cao đẳng, TCCN của Tỉnh đoàn BR - VT.

 - Hội sinh viên được nhận danh hiệu lá cờ đầu khối các Trường đại học, cao đẳng, TCCN của Hội Sinh viên tỉnh BR - VT.

 - Tập thể Đoàn khoa Tự nhiên - Xã hội được tặng Bằng khen của Tỉnh đoàn BR - VT.

 - Tập thể Liên chi hội Khoa Tiểu học được tặng Bằng khen của Hội Sinh viên tỉnh BR - VT.

Về Danh hiệu cá nhân:

 - Đ/c Nguyễn Thanh Sang - UVBCH Đoàn trường, bí thư đoàn khoa Tự nhiên - Xã hội và Đ/c Đặng Thanh Danh - UVBCH Đoàn trường, bí thư đoàn khoa Tiểu học được tặng Bằng khen của Tỉnh đoàn BR - VT.

 - Đ/c Trịnh Hoàng Anh Quân - UVBCH Đoàn trường, bí thư đoàn khoa Ngoại ngữ được tặng Bằng khen của Hội Sinh viên tỉnh BR - VT.

Cô Hoàng Thị Như Trang - Phó bí thư Đoàn trường (Thứ 2 từ trái sang) và Thầy Hoàng Đức Duệ  - Phó bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên (Thứ 3 từ trái sang) nhận danh hiệu lá cờ đầu trong công tác Đoàn, Hội khối các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN

 

Đại diện tập thể nhận bằng khen của Tỉnh đoàn BR-VT (Đoàn khoa Tự nhiên - Xã hội thứ 4 từ trái sang)

Các cá nhân nhận bằng khen của Tỉnh đoàn BR-VT

Các đại diện tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Hội sinh viên Tỉnh

(Đầu tiên và thứ 2 bên phải)