DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁM THỊ COI THI TUẦN GIÁO DỤC CÔNG DÂN (K23) VÀ THI TỐT NGHIỆP KHÓA 43M (2017 – 2019) thi đợt 2

           

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁM THỊ COI THI TUẦN GIÁO DỤC CÔNG DÂN (K23)
VÀ THI TỐT NGHIỆP KHÓA 43M (2017 – 2019) thi đợt 2

 

Stt

Họ và tên

Đơn vị khoa

Các buổi coi thi (x)

Sáng Thứ 6

(13/9)

Sáng Thứ 7 (14/9)

Chiều Thứ 7 (14/9)

Sáng CN (15/9)

Số phòng thi

3

1

1

1

Số giám thị

7

3

3

3

1

Nguyễn Khắc Thiện

Tự nhiên

x

 

 

 

2

Nguyễn Văn Hảo

Tự nhiên

x

 

 

 

3

Phạm Ngọc Tân

TC - HC

x

 

 

 

4

Lê Anh Vũ

Tự nhiên

 

x

 

 

5

Nguyễn Thị Lan

Tự nhiên

 

 

 

x

6

Biền Thị Hoàng Anh

Xã hội

 

x

 

 

7

Nguyễn Thị Duyên

KT - QL

 

 

 

x

8

Trịnh Hồng Ngọc

KT - QL

 

x

 

 

9

Phạm Ngọc Nguyên

KT - QL

 

 

x

 

10

Nguyễn Thị Thanh Thủy

KT - QL

 

 

 

x

11

Nguyễn Thị Mai Hoa

KT - QL

x

 

 

 

12

Nguyễn Thanh Hà

KT - QL

x

 

 

 

13

Đinh Thị Thúy Nga

KT - QL

x

 

 

 

14

Trần Khiêm

Tiểu học

 

 

x

 

15

Phạm Phi Hùng

Tiểu học

x

 

 

 

16

Lương Hồ Vũ

Tiểu học

 

 

x

 

Ghi chú: Buổi sáng, giám thị có mặt lúc 7 giờ 15 phút, buổi chiều có mặt lúc 13 giờ 30 phút tại Phòng họp 303.

 

Bà Rịa, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

 

P.HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Phan Thế Hải