TUYỂN SINH NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON LIÊN THÔNG HÌNH THỨC VỪA LÀM - VỪA HỌC NĂM 2019

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Số:  413 /TBTS-CĐSP

Bà Rịa, ngày 26 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
LIÊN THÔNG HÌNH THỨC VỪA LÀM - VỪA HỌC NĂM 2019

        Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non hình thức liên thông vừa làm vừa học trình độ cao đẳng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh và chỉ tiêu

        - Đối tượng: Đã tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm Mầm non (hệ 12 + 2 hoặc hệ 9 + 3) và đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

        - Chỉ tiêu: 100.

2. Môn thi: Gồm 3 môn thi sau:

        - Môn 1:Tâm lý - Giáo dục.

        - Môn 2:Phương pháp phát triển ngôn ngữ và làm quen với tác phẩm văn học.

        - Môn 3:Phương pháp khám phá khoa học về môi trường xung quanh.

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

        - Phiếu đăng ký xét tuyển (tải về tại đây)

        - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 29/11/2019.

        - Địa điểm nộp hồ sở: Phòng Công tác Sinh viên.

4. Thời gian hướng dẫn ôn thi: Ngày 08 tháng 12 năm 2019 (từ 7giờ 30 phút)

5. Thời gian thi: Các ngày 14 và 15 tháng 12 năm 2019.

6. Thời gian học: Học vào cuối tuần và trong hè. Tổng thời gian là 1,5 năm (lịch học cụ thể sẽ thông báo sau).

7. Học phí

        - Miễn học phí đối với học viên đã tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc giáo viên giảng dạy tại các trường công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

        - Các đối tượng khác: Đóng học phí theo quy định.

        Muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ Phòng Công tác Sinh viên (ĐT: 02543.736.576) hoặc Phòng Đào tạo (ĐT: 02543.826.644) trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu, số 689 đường CMT8, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Nơi nhận:

- Các cơ sở Giáo dục Mầm non;
- Sở GD&ĐT (báo cáo);
- Các phòng GD-ĐT;
- Website của trường;
- Lưu: ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Hồ Cảnh Hạnh