Lịch công tác tuần 10 (từ ngày 07/10 đến ngày 13/10/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
07/10/2019

Sáng

- 7g00: Chào cờ toàn trường đầu tháng 10.
- 9g00: Làm việc với Viện nghiên cứu thanh niên về những vấn đề của Thanh niên và chính sách Thanh niên tại giảng đường 1. TP: Theo triệu tập. 

- P. CTSV
- Ô. Tân

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
08/10

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
09/10

Sáng

- 8g00: Dự Đại hội HLHTN tỉnh tại TTHC tỉnh. TP: Ô. Lực và theo triệu tập (02 ngày).
- 8g00: Kiểm tra hoạt động chuyên môn khoa Ngoại ngữ tại văn phòng khoa. TP: BGH, P. Đào tạo, P. CTSV và Thanh tra (Ô. Đức).

- Hội sinh viên
- Ô. Hải

 

Chiều

- 14g00: Dự họp đánh giá phần mềm giáo dục do Viettel xây dựng tại văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo. TP: Ô. Long, Ô. Thiện.

- Ô. Long

 

Thứ năm
10/10

Sáng

- 8g00: Kiểm tra hoạt động chuyên môn khoa Tiểu học tại văn phòng khoa. TP: BGH, P. Đào tạo, P. CTSV và Thanh tra (Ô. Đức).
- 8g30: Dự sinh hoạt Câu lạc bộ Hiệu trưởng tại trường ĐH Dầu khí. TP: Ô. Hạnh, Ô. Thắng.

- Ô. Hải

- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
11/10

Sáng

- 8g00: Kiểm tra hoạt động chuyên môn khoa KT-QL tại văn phòng khoa. TP: BGH, P. Đào tạo, P. CTSV và Thanh tra (Ô. Đức).
- 8g30: Làm việc với chương trình Fulbright tại phòng họp 304. TP: Ô. Hải, Ô. Hoàng, Ô. Thế.
- 8g30: Tổng kết và trao chứng chỉ khóa Bồi dưỡng CDNN tại huyện Xuyên Mộc. TP: Ô. Hạnh, khoa Bồi dưỡng và theo triệu tập.
- 9h00: Tiếp đoàn Trung ương Hội sinh viên tại văn phòng Đoàn trường. TP. BTK hội SV, Chi đoàn sinh hoạt mẫu theo triệu tập.

- Ô. Hải

- Ô. Hải
- Khoa Bồi dưỡng

- Ô. Tân

 

Chiều

- 13g30: Dự khán Hội diễn tiếng hát người cao tuổi tại TTVH tỉnh. TP: Theo triệu tập.
- 14g00: Dự Đại hội Chi đoàn giáo viên tại phòng A105. TP: Ô. Dũng và theo thư mời.

- P. CTSV
- CĐGV

 

Thứ bảy 12/9

Sáng

- 7g30: Hội nghị CBVC năm học 2019 – 2020 tại giảng đường 1. TP: Toàn thể CBVC.

- Công đoàn trường

 

Chiều

- 15g30: Tổ chức Giải bóng đá giao hữu Tứ hùng tại sân bóng nhà trường. TP: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng BIDV Bà Rịa và theo thông báo.

- Công đoàn trường

 

Chủ nhật 13/10

Sáng

- 7g30: Triển khai thi kết thúc học phần lớp CDNN huyện Long Điền tại văn phòng khoa Bồi dưỡng. TP: Khoa Bồi dưỡng và theo triệu tập.

- Khoa Bồi dưỡng