Lịch công tác tuần 12 (từ ngày 21/10 đến ngày 27/10/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
21/10/2019

Sáng

- 7g00: Sinh hoạt  đầu tuần tại các đơn vị.

- Lãnh đạo các đơn vị

 

Chiều

- 14g00: Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về liên kết đào tạo nâng cao trình độ chuẩn giáo viên Tiểu học và THCS tại văn phòng Sở. TP: Ô. Hạnh, Ô. Hải, Ô. Thắng, Ô. Đức.
- 14g00: Họp xét thi đua Cụm 2 tại trường Chính trị tỉnh.

- Ô. Hạnh

- Ô. Dũng

 

Thứ ba
22/10

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
23/10

Sáng

- 7g45: Dự khán Hội thi “Sân khấu quần chúng tỉnh BR – VT năm 2019” tại TTVH tỉnh. TP: Theo triệu tập.
- 9 giờ: Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp 15F tại phòng họp 303. TP: BGH, P. Đào tạo, P. CTSV và Thanh tra (Ô. Đức).

- P. CTSV

- Ô. Hạnh

 

Chiều

- 15g00: Họp xét thi đua Cụm 2 tại trường Chính trị tỉnh.
- 16g00: Lễ kết nạp đảng viên chi bộ khoa Tiểu học tại phòng D205. TP: Chi bộ khoa Tiểu học và theo thư mời.

- Ô. Quang
- Ô. Trường

 

Thứ năm
24/10

Sáng

- 7g00: Tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo năm 2019 tại nhà đa năng.
- 7g30: Tổ chức ngày hội tuyển dụng việc làm của Vingroup cho chuỗi siêu thị Vinmart tại hội trường E.

- Đoàn trường
- P. CTSV

 

Chiều

- 15g00: Dự Tổng kết hội thi "Tự hào Đảng quang vinh của Đảng ủy Khối" tại TTHC tỉnh. TP: Ô. Dũng, Ô. Kiên và 20 SV.

 - Ô. Dũng

 

Thứ sáu
25/10

Sáng

- 7g00: Dự Hội thảo “Nâng cao năng lực ứng xử Sư phạm và đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc” tại TTHC tỉnh. TP: Ô. Dũng, Ô. Tráng, B. Hiền.
- Đi công tác tại Nha Trang.

- Ô. Dũng

- Ô. Quang

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 26/10

Sáng

- 7g00: Tổ chức chương trình tập huấn cán bộ Đoàn -  Hội tại nhà đa năng.

- Đoàn trường

 

Chiều

- 14g00: Triển khai thi kết thúc học phần lớp CDNN huyện Long Điền tại văn phòng khoa Bồi dưỡng. TP: Khoa Bồi dưỡng và theo triệu tập.

- Khoa Bồi dưỡng

 

Chủ nhật 27/10

Sáng

- 7g30: Tham gia Hội thao Khối thi đua số 2 tại nhà đa năng. TP: Theo triệu tập.

- Ô. Sơn