Chương trình hiến máu nhân đạo lần 2 năm 2019

Ngày 24/10/2019 Đoàn trường đã phối hợp với Hội Liên Hiệp Thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Trung Tâm Truyền Máu bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện Lần thứ 2 năm 2019.

Tham gia chương trình có hơn 300 đoàn viên sinh viên nhà trường và một số đơn vị Đoàn trên địa bàn Tỉnh. Kết quả hiến máu nhân đạo lần 2 năm 2019 có gần 150 đơn vị máu được hiến. Như vậy tống số đơn vị máu được hiến trong năm 2019 do đoàn viên sinh viên, cán bộ viên chức nhà trường và các đơn vị bạn là gần 300 đơn vị.