Lịch công tác tuần 15 (từ ngày 11/11 đến ngày 11/11/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
11/11/2019

Sáng

- 7g00: Chào cờ đầu tuần tại các khoa.

- Lãnh đạo các khoa

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
12/11

Sáng

- 8g00: Chấm thi tốt nghiệp lớp 15F tại phòng họp 303. TP: Theo phân công.

- Phòng Đào tạo.

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
13/11

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm
14/11

Sáng

- 8g00: Dự Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị trường học và đạo đức nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” tại Vũng Tàu. TP: Ban giám hiệu và theo thông báo.
- Tập huấn Chương trình SGK mới tại Vũng Tàu. TP: Theo Quyết định (03 ngày).

- Ô. Hạnh


- Ô. Việt Hùng

 

Chiều

- 13g30: Dự Hội thảo "Đề án Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" tại Trường CĐ KT - CN tỉnh. TP: Ô. Dũng, Ô. Long.

- Ô. Dũng

 

Thứ sáu
15/11

Sáng

 

 

 

Chiều

- 16g00: Sơ khảo “Gala sức sống trẻ tài năng Sinh viên lần IV” tại nhà đa năng. TP: Khoa Tiểu học và theo thông báo.

- Khoa Tiểu học

 

Thứ bảy 16/11

Sáng

 

 

 

Chiều

- 19g00: Tham gia chương trình giao lưu văn nghệ tại Trường Cao đẳng Du lịch. TP: Theo thông báo.

- Ô. Sơn

 

Chủ nhật 17/11

Sáng

- 7g30: Tham gia Hội thao CLB các trường ĐH, CĐ, TCCN trên địa bàn tỉnh. TP: Theo thông báo.

- Ô. Sơn