Lịch công tác tuần 16 (từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
18/11/2019

Sáng

- 7g00: Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị.

- Lãnh đạo các đơn vị

 

Chiều

- 14g00: Dự Lễ khai giảng Trường Cao đẳng Dầu khí tại Bà Rịa.

- Ô. Dũng

 

Thứ ba
19/11

Sáng

- 9g00: Dự Họp mặt  truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam  tại Trường Cao đẳng Dầu khí.

- Ô. Hải

 

Chiều

- 14g30: Dự Họp mặt  truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam  tại Trường TC Biên Phòng 2.
- 17g00: Tiếp đoàn Thái Lan (RRU). TP: Ô. Hạnh, Ô. Hoàng, Ô. Thế.
- 17g00: Gala “Sức sống trẻ tài năng Sinh viên lần IV” tại nhà đa năng. TP: BGH, khoa Tiểu học và toàn thể giảng viên.

- Ô. Dũng
- Ô. Hạnh
- Ô. Trường

 

Thứ tư
20/11

Sáng

- 8g00: Họp mặt truyền thồng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại nhà đa năng. TP: Toàn thể CBVC.

- Ô. Sơn

 

Chiều

- 17g00: Dự Họp mặt  truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam  tại Trường TC Nghề  GTVT.

- Ô. Thắng

 

Thứ năm
21/11

Sáng

- 8g30: Dự Hội thảo Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tại TTHC tỉnh.
- 10g30: Tham gia hội thi Thủ lĩnh sinh viên năm 2019 tại phòng VT1.TP: Theo triệu tập.

- Ô. Hạnh

- Đoàn trường

 

Chiều

- 15g30: Họp đoàn tham quan học tập năm 2019 tại phòng họp 303.
- 19g00: Tổ chức giao lưu Liên hoan phim tại sân khu D. TP: Theo triệu tập.

- Ô. Dũng
- B. Lê Chi

 

Thứ sáu
22/11

Sáng

- Dự tập huấn về công tác Kế toán (03 ngày)
- Dự tập huấn tại TP. HCM.
- 10g30: Dự Họp mặt và Tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2019 tại TP. Bà Rịa. TP: Ô. Tân, Ô. Duệ, B. Như Trang.

- Ô. Dũng
- B. Khuyến
- Ô. Tân

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 23/11

Sáng

- 7g30: Triển khai thi kết thúc học phần lớp CDNN tại TP. Vũng Tàu.  TP: Khoa Bồi dưỡng và theo triệu tập.

- Khoa Bồi dưỡng

 

Chiều

- 14g30: Tổng kết và phát chứng chỉ lớp CDNN huyện Long Điền tại Hội trường E. TP: Ban giám hiệu, khoa Bồi Dưỡng, Ô. Lực và theo thông báo.

- Khoa Bồi dưỡng

 

Chủ nhật 24/11

Sáng

- 14g00: Dự giao lưu Liên hoan phim tại Vũng Tàu. TP: Theo triệu tập.

- P. CTSV