BẢN TIN VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC

      Ngày 14/11/2019, Trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với  Sở Giáo Dục và Đào tạo và  Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị trường học và đạo đức nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đạo tạo Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu”.

      Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lãnh đạo trung ương Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam; 150 đại biểu là các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục, nhà nghiên cứu đến từ các trường Đại học, Cao đẳng và các cơ sở giáo dục, đào tạo trong và ngoài Tỉnh. Hội thảo được nghe các bài phát biểu chào mừng và chỉ đạo của ông Huỳnh Bách Chiến, tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy; TS Huỳnh Công Minh, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm ký – Giáo dục Việt Nam.

      Tại hội thảo, ngoài 7 báo cáo tham luận, các đại biểu đã sôi nổi trao đổi, chia sẻ những vấn đề quan trọng như quan điểm, cơ sở lý luận, nhận thức mang tính hiện đại về quản trị trường học, công tác quản lý đội ngũ nhà giáo và nâng cao đạo đức nhà giáo đáp ứng yêu cầu của thời đại; trao đổi thực trạng, kinh nghiệm công tác quản trị trường học, đạo đức nhà giáo tại cơ sở giáo dục, đào tạo; đề xuất các giải pháp, biện pháp về công tác quản trị trường học và nâng cao đạo đức nhà giáo, đáp úng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

      Ban tổ chức Hội thảo nhận được 76 bài viết và đã biên tập, in vào kỷ yếu 40 bài với 270 trang, trong đó có 24 báo cáo khoa học, là tài liệu để các nhà quản lý, các nhà giáo tham khảo.

      Hội thảo kết thúc lúc 12 giờ với thành công rất tốt đẹp.

      Dưới đây là một số hình ảnh của hội thảo