Lịch công tác tuần 17 (từ ngày 25/11 đến ngày 01/12/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
25/11/2019

Sáng

- 7g00: Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị.

- Lãnh đạo các đơn vị

 

Chiều

- 13g30: Dự Lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới” tại TTHC tỉnh. TP: Theo triệu tập.

- P. CTSV

 

Thứ ba
26/11

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
27/11

Sáng

 

 

 

Chiều

- 16g00: Dự họp mặt tại trường TC Biên phòng 2. 

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
28/11

Sáng

- 8g00: Dự Hội thảo “Phát triển sàn giao dịch công nghệ” tại Vũng Tàu.

- Ô. Long

 

Chiều

- 14g00: Họp Đảng ủy thường kì tại phòng họp 304.

- Ô. Hạnh

 

Thứ sáu
29/11

Sáng

- 7g30: Dự tập huấn về quản lý tài sản công tại TT GDTX tỉnh. TP: Theo triệu tập (03 ngày).
- 8g00: Dự Tổng kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tại Vũng Tàu.
- 8g30: Dự Hội nghị về công tác quản lí tài chính, tài sản tại TTHC tỉnh. TP: Ô. Dũng, Ô. Lực.

- Ô. Dũng
- Ô. Hạnh
- Ô. Dũng

 

Chiều

- 14g00: Dự Hội nghị tại TTHC tỉnh. TP: Ô. Hạnh, Ô. Quang.
- 14g00: Tuyên truyền về Bảo vệ môi trường tại giảng đường 1. TP: Theo triệu tập.
- 14g30: Dự họp bình xét thi đua Cụm thi đua số 2 tại Trường Chính trị tỉnh.
- 16g30: Họp Ban tổ chức (địa phương) Hội nghị DAHITO tại phòng họp 304. TP: Theo quyết định và mời thêm B. Lê Chi, Ô. Việt Hùng.

- Ô. Hạnh
- Đoàn trường
- Ô. Chiến
- Ô. Hải

 

Thứ bảy 30/11

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 01/12

Sáng

 - 7g30: Triển khai thi kết thúc học phần lớp CDNN tại TP. Vũng Tàu.  TP: Khoa Bồi dưỡng và theo triệu tập.

 - Khoa Bồi dưỡng