Lịch công tác tuần 18 (từ ngày 02 đến ngày 08/12/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
02/12/2019

Sáng

- 7g00: Chào cờ toàn trường đầu tháng 12.
- 8g00 – 9g00: Hiệu trưởng tiếp CBVC, HSSV tại phòng 201.

- P. CTSV
- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
03/12

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
04/12

Sáng

- 8g00: Khai mạc Hội nghị DAHITO tại Giảng đường 1. (Hội nghị đến ngày 06/12/2019).
- 8g00: Dự tập huấn tại TT GDTX tỉnh. TP: Ô. Dũng, Ô. Tân.

- Ô. Hạnh
- Ô. Dũng

 

Chiều

- 14g00: Họp lãnh đạo thường kì tại phòng họp 304. TP: Lãnh đạo trường, lãnh đạo các đơn vị.

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
05/12

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
06/12

Sáng

- 7g30: Dự khán Hội diễn văn nghệ người Khuyết tật tại TTVH tỉnh. TP: Theo triệu tập (Cả ngày).
- 10g00: Trao bằng Tốt nghiệp lớp Cao học K26 và Khai giảng lớp Cao học K27 tại Hội trường E. TP: Ban giám hiệu, khoa Bồi dưỡng và theo triệu tập.

- P. CTSV

- Khoa Bồi dưỡng

 

Chiều

- 15g00: Bế mạc Hội nghị DAHITO tại Giảng đường 1.

- Ô. Hạnh

 

Thứ bảy 07/12

Sáng

- 7g30: Tuyên truyền về “An toàn giao thông năm 2019” tại Nhà đa năng. TP: Theo triệu tập.
- 8g30: Trao bằng Tốt nghiệp lớp liên thông ĐHSP Huế K10 Tiểu học tại giảng đường 1. TP: Ban giám hiệu, khoa Bồi dưỡng và theo triệu tập.

- P. CTSV
- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 08/12

Sáng