Lịch công tác tuần 19 (từ ngày 09/12 đến ngày 15/12/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
09/12/2019

Sáng

- 7g00: Sinh hoạt đầu tuần tại các khoa.
- 8g00: Khai mạc thi học kì 1 K21 tại phòng họp 303. TP: Theo triệu tập.

- Lãnh đạo các khoa
- Phòng Đào tạo

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
10/12

Sáng

- 8g00: Dự Hội nghị về thay Sách giáo khoa tại TTHC tỉnh. TP: Theo triệu tập.
- 8g00: Làm việc với Đội PCCC số 1 tại phòng họp 304. TP: Ô. Dũng, Ô. Quang, Ô. Kiên, Ô. Thi.
- 8g00: Dự họp tại P. Long Toàn.

- Ô. Hải
- Ô. Dũng
- Ô. Lực

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
11/12

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Họp xét nâng lương trước thời hạn năm 2019 tại phòng họp 304. TP: Theo Quyết định 361 ngày 05/01/2018.

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
12/12

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
13/12

Sáng

- 8g30: Dự Hội thảo khoa học về thân thế, sự nghiệp nhà văn, chiến sỹ Kiều Thanh Quế tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. TP: Theo thư mời.

- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 14/12

Sáng

- 7g30: Triển khai thi tuyển sinh liên thông K17F tại phòng họp 303. TP: Theo triệu tập (thi 02 ngày).

- Phòng Đào tạo.

 

Chiều

- 17g30: Dự họp mặt kỉ niệm Ngày QĐND Việt Nam tại Tiểu Đoàn 57. TP: Ô. Dũng. Ô. Việt Hùng.

- Ô. Dũng

 

Chủ nhật 15/12

Sáng

- 8g00: Triển khai thi kết thúc học phần lớp CDNN tại TP. Vũng Tàu.  TP: Khoa Bồi dưỡng và theo triệu tập.

- Khoa Bồi dưỡng