DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA CÔNG TÁC THỰC TẬP NĂM HỌC 2019 - 2020

 

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 18 tháng 12 năm 2019

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA
CÔNG TÁC THỰC TẬP NĂM HỌC 2019 - 2020
(theo Quyết định số 285 /QĐ - CĐSP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng)

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

TT

Họ và tên

Đơn vị

1

Trần Thị Thúy Hà

Tiểu

học

21

NguyễnThị Mỹ Dung*

Tự nhiên

2

Đào Thị Hiền

22

Trần Minh Hiếu

3

Trần Thu Hiền

23

Nguyễn Thị Lan

4

Phạm Văn Hiếu*

24

Nguyễn Thị Minh Ngọc

5

Triệu Thị Thu Hiền

25

Nguyễn Khắc Thiện

6

Phạm Phi Hùng

26

Vũ Thanh Trà

7

Võ Thị Hoài Hương

27

Lê Thị Trung

8

Trần Thị Bích Huyền

28

Lê Anh Vũ

 

9

Trần Khiêm

29

Nguyễn Thị Thanh Diệu

Ngoại ngữ

10

Nguyễn Thị Hồng Lam

30

Hà Thị Kim Hằng

11

Lê Kim Lộc

31

Cao Thúy Nga

12

Nguyễn Thị Huyền Nhi

32

Nguyễn Thị Nhung

13

Trần Thị Mai Nhi

33

Ngô Thị Mỹ Phúc

14

Lê Hoài Thu

34

Phùng Thị Sinh

15

Trần Văn Tuyên

35

Võ Thị Xuân Trâm

16

Huỳnh Thị Thùy Trang

36

Trần Thị Thanh Tú

17

Lương Hồ Vũ

37

Lê Xuân Vũ

18

Nguyễn Thị Thu Vân

38

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kinh tế

19

Trần Thị Hải Yến

39

Nguyễn Văn Tráng

20

Biền Thị Hoàng Anh

Xã hội

40

Nguyễn Hữu Lễ

Xã hội

  

Ghi chú:

- *: Trường hợp được bổ sung thêm vào danh sách theo Quyết định số 285 /QĐ - CĐSP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng.

- Các giảng viên trong danh sách trên theo dõi lịch công tác tuần (từ 23 đến 28/12/2019) của trường trên Website, đi họp đầy đủ để nhận nhiệm vụ từ Ban chỉ đạo TTSP năm học 2019 – 2020.

TL/ HIỆU TRƯỞNG

TP. ĐÀO TẠO

(đã ký)

Nguyễn Thiện Thắng