Lịch công tác tuần 21 (từ ngày 23 đến ngày 29/12/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
23/12/2019

Sáng

- 7g00: Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị.
- 8g00: Dự họp vế công tác ANTT cuối năm tại P. Long Toàn.

- Lãnh đạo các đơn vị
- Ô. Quang

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
24/12

Sáng

- 9g00: Họp Ban biên tập Nội san tại phòng họp 304.
- 9g30: Họp về Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên kết đào tạo tại Văn phòng HĐND Tỉnh.

- Ô. Hạnh
- Ô. Dũng

 

Chiều

- 14g00: Họp Ban chỉ đạo Đổi mới Giáo trình, SGK phổ thông tại Văn phòng Ủy ban Tỉnh.

- Ô. Hạnh

 

Thứ tư
25/12

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Họp Đảng ủy thường kì tại phòng họp 304.

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
26/12

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Họp Ban chỉ đạo TTSP tại Giảng đường 1.  TP: BCĐ và các GV theo QĐ số 285 ngày 13/12/2019 của Hiệu trưởng.
- 17g00: Họp giao ban Ban cán sự các lớp tại Giảng đường 1. TP: P. CTSV, Đoàn trường, Hội SV.

- P. Đào tạo

- P. CTSV

 

Thứ sáu
27/12

Sáng

- 8g00: Dự họp tại TỈnh đoàn.
- 9g00: Họp Trợ lí các khoa tại văn phòng P. CTSV.

- Ô. Tân
- B. Lê Chi

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 28/12

Sáng

- 7g00: Tham gia Hội trại tại Trung tâm GDTX tỉnh. TP: Theo triệu tập.

- Đoàn trường

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 29/12

Sáng

- 7g00: Triển khai thi CCQG Tiếng Anh tại phòng C101. TP: TP: Theo quyết định.

- Trung tâm NN - TH