Lịch công tác tuần 23 (từ ngày 06/01 đến ngày 12/01/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
06/01/2020

Sáng

- 7g00: Chào cờ toàn trường và Mittinh kỉ niệm Ngày truyền thống HSSV 09/01.
- 8g00 – 9g00: Hiệu trưởng tiếp CBVC và HSSV tại phòng 201.

- Phòng CTSV và Hội SV
- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
07/01

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
08/01

Sáng

- 8g00: Châm thi Sáng tạo KHKT tại Sở Giáo dục và Đào tạo. TP: Ô. Quang, Ô. Trinh.
- 8g30: Họp Ban tổ chức Hội thao năm học 2019 - 2020 tại phòng họp 304. TP: Theo Quyết định 02/QĐ-CĐSP ngày 06/01/2020.

- Ô. Quang
- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm
09/01

Sáng

- 7g30: Tổ chức HSSV thăm Trung tâm Nuôi dưỡng người già tại Long Hải. TP: Theo triệu tập.
- 8g00: Làm việc với Đoàn Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tại phòng họp 304. TP: BGH, Ô. Hoàng, Ô. Long, Ô. Khiết.

- P. CTSV

- Ô. Hạnh

 

Chiều

- 13g30: Đại hội chi Bộ Đào tạo nhiệm kì 2020 – 2022 tại phòng D205. TP:  Chi bộ Đào tạo và theo thư mời.
- 15g00: Dự lễ kỉ niệm 70 năm Ngày truyền thống HSSV tại TTHC tỉnh. TP: Theo thông báo.

- Ô. Thắng

- Ô. Tân

 

Thứ sáu
10/01

Sáng

- 8g00: Dự học tập chuyên đề năm 2020 tại TTHC tỉnh. TP: Đảng ủy.

- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 11/01

Sáng

- 7g30: Đại hội chi bộ Kinh tế - Quản lí nhiệm kì 2020 – 2022  tại phòng D205. TP: Chi bộ Kinh tế - Quản lí  và theo thư mời.
- 8g00: Tổng kết trao Chứng chỉ CDNN tại Vũng Tàu. TP: BGH, khoa Bồi dưỡng.

- Ô. Chiến

- Ô. Hạnh

 

Chiều

- 13g30: Đại hội chi bộ Hành chính nhiệm kì 2020 – 2022  tại phòng D205. TP: Chi bộ Hành chính và theo thư mời.

- Ô. Quang

 

Chủ nhật 12/01

Sáng

- 7g00: Triển khai thi CCQG Tiếng Anh tại phòng C101. TP: TP: Theo quyết định.

- Trung tâm NN - TH

 

               

                  * Ghi chú: Từ ngày 02/01/2020 Ban kiểm kê tài sản thực hiện nhiệm vụ kiểm kê. Đề nghị các đơn vị phối hợp, hỗ trợ công việc có liên quan.