Lịch công tác tuần 24 (từ ngày 13 đến ngày 19/01/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
13/01/2020

Sáng

- 7g00: Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị.
- 8g00: Triển khai thi HKI K23 tại phòng họp 303. TP: Theo phân công.
- 8g00: Dự khai mạc Cuộc thi Sáng tạo KHKT tại trường THPT Lê Quý Đôn.

- Lãnh đạo các đơn vị
- Phòng Đào Tạo
- Ô. Trinh

 

Chiều

- 17g00: Dự họp mặt tại trường TC Biên phòng 2. TP: Ô. Hải, Ô. Chiến.

- Ô. Hải

 

Thứ ba
14/01

Sáng

- 8g00: Châm thi Sáng tạo KHKT tại Sở Giáo dục và Đào tạo. TP: Ô. Quang, Ô. Trinh.

- Ô. Quang

 

Chiều

- 19h00: Tổ chức chương trình văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân Canh Tý 2020 tại nhà đa năng. TP: Toàn thể đảng viên và HSSV theo triệu tập.

- Đoàn trường

 

Thứ tư
15/01

Sáng

- 8g00: Đại hội chi bộ Tự nhiên – Xã hội nhiệm kì 2020 – 2022  tại phòng D205. TP: Chi bộ Tự nhiên – Xã hội và theo thư mời.

- Ô. Việt Hùng

 

Chiều

- 13g30: Đại hội chi bộ Tiểu học nhiệm kì 2020 – 2022 tại phòng D205. TP: Chi bộ Tiểu học và theo thư mời.
- 14g00: Tham gia chương trình “Ngày Tết sum vầy năm 2020” tại nhà đa năng. TP: Ô. Dũng, Ô. Sơn và theo phân công.
- 16g30: Lễ kết nạp đảng viên chi bộ Tiểu học tại phòng D205. TP: Chi bộ Tiểu học và theo thư mời.
- 17g00: Dự họp mặt tại Trung đoàn E88.

- Ô. Trường

- Ô. Sơn

- Ô. Trường

- Ô. Tân

 

Thứ năm
16/01

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng năm 2019 tại BCHQS tỉnh.
- 15g00: Dự họp mặt tri thức tại TTHC tỉnh. TP: Ô. Chiến, Ô. Việt Hùng, Ô. Tăng, Ô. Lễ.
- 15g30: Họp Đội trực Tết Nguyên đán tại phòng họp 303. TP: Theo Quyết định.

- Ô. Dũng
- Ô. Chiến 
- Ô. Quang

 

Thứ sáu
17/01

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Tổng kết công tác Đảng bộ năm 2019 tại Giảng đường 1. TP: Toàn thể đảng viên, lãnh đạo các đơn vị và theo thư mời.
- 16g30: Tổ chức tất niên tại sân khu A nhà trường. TP: Toàn thể CBVC và theo thư mời.

- Ô. Hạnh

- Ô. Sơn

 

Thứ bảy 18/01

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 19/01

Sáng