Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2022

 

      Thực hiện Kế hoạch số 317-KH/ĐU, ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Đảng ủy trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu về “Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022 và “Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm nhiệm kỳ 2020-2025”, từ ngày 09/01/2020 đến ngày 15/01/2020, các chi bộ trực thuộc đã Đại hội lần VII, nhiệm kì 2020 – 2020.

      Đại hội các chi bộ được triển khai trên tinh thần đổi mới, hiệu quả phát huy dân chủ, đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các đảng viên trong chi bộ.

      Đại hội các chi bộ đã tập trung đánh giá, kiểm điểm việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2022; đồng thời thảo luận, tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ trường CĐSP nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ mới.

      Đại hội các chi bộ thể hiện tinh thần Đoàn kết – Đổi mới - Dân chủ – Sáng tạo.

      Những đồng chí sau đây được bầu vào cấp ủy chi bộ:

      Đồng chí Đặng Minh Quang – Bí thư Chi bộ Hành chính;

      Đồng chí Trần Anh Đức – Bí thư Chi bộ Đào tạo;

      Đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Bí thư Chi bộ Khoa Tự nhiên – Xã hội;

      Đồng chí Hồ Viết Chiến – Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế - Quản lý;

      Đồng chí Bùi Quang Trường – Bí thư Chi bộ Tiểu học;

      và 9 đồng chí được bầu vào cấp ủy các chi bộ.

      Một số hình ảnh Đại hội các chi bộ

Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường - TS. Hồ Cảnh Hạnh chỉ đạo Đại hội

Chi ủy Chi bộ Đào tạo

Chi ủy Chi bộ Hành chính

Chi ủy Chi bộ Khoa Kinh tế - Quản lý

Chi ủy Chi bộ Khoa Tiểu học

Chi ủy Chi bộ Khoa Tự nhiên - Xã hội

Một hình ảnh đảng viên biểu quyết bầu cấp ủy chi bộ

Một hình ảnh đảng viên góp ý kiến tại Đại hội

Một hình ảnh đảng viên thông qua Nghị quyết Đại hội

Một tiết mục văn nghệ tại Đại hội