Lịch công tác tuần 27 (từ ngày 03 đến ngày 09/02/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
03/02/2020

Sáng

- 8g00: Họp giao ban tại phòng họp 304. TP: BGH, lãnh đạo các đơn vị.

- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
04/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 - 14g00: Họp Đảng ủy thường kì tại phòng họp 304.

 - Ô. Hạnh

 

Thứ tư
05/02

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Họp lãnh đạo thường kì tại phòng họp 304. TP: Lãnh đạo trường, lãnh đạo các đơn vị.

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
06/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
07/02

Sáng

- 8g00: Học tập Chuyên đề năm 2020 tại Giảng đường 1. TP: Toàn thể CBVC và đảng viên.

- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 08/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 09/02

Sáng