Lịch công tác tuần 28 (từ ngày 10/02 đến ngày 16/02/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
10/02/2020

Sáng

- HSSV được nghỉ học và học bù theo thông báo số 66/TB-CĐSP ngày 07/02/2020.

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
11/02

Sáng

- 8g30: Họp Hội đồng đánh giá SKKN cấp trường năm học 2019 – 2020 tại phòng họp 304. TP: HĐKH trường.

- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
12/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm
13/02

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Dự Hội nghị Tổng kết tuyển sinh năm 2019, triển khai công tác tuyển sinh năm 2020 tại TP. HCM. TP: Ô. Hạnh, Ô. Long.

- Ô. Hạnh

 

Thứ sáu
14/02

Sáng

- 8g00: Dự họp tại Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 15/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 16/02

Sáng

 

 

 

 

               * Ghi chú: Cúp điện từ 7g40 đến 16g30 ngày 13/02/2020 (bảo trì lưới điện).