UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020

UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 51 chỉ tiêu, trong đó gồm: 45 giáo viên và 06 nhân viên

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 04/02/2020 đến ngày 16/03/2020

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Ban Tổ chức – Nội vụ huyện Đất Đỏ, Khu phố Hiệp Hòa, thị trấn Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Xin mời xem chi tiết tại đây

hoặc tra cứu trên website UBND huyện Đất đỏ