Lịch công tác tuần 29 (từ ngày 17/02 đến ngày 26/01/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
17/02/2020

Sáng

- HSSV được nghỉ học theo thông báo số 75/TB-CĐSP ngày 15/02/2020.

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
18/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
19/02

Sáng

- 9g00: Làm việc với Đài PTTH tỉnh. TP: Ô. Hải, Ô. Long, B. Thúy Giang.

- Ô. Hải

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm
20/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
21/02

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Dự họp tại Sở Giáo dục và Đào tạo. TP: Ô. Hạnh, B. Minh.

- Ô. Hạnh

 

Thứ bảy 22/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 23/02

Sáng