Lịch công tác tuần 30 (từ ngày 24/02 đến ngày 01/3/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
24/02/2020

Sáng

- HSSV được nghỉ học và học bù theo thông báo số 75/TB-CĐSP ngày 07/02/2020.

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
25/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
26/02

Sáng

- 8g00: Dự tập huấn trực tuyến phòng chóng Covid-19 tại Sở Giáo dục và Đào tạo. TP: B. Lê Chi, Ô. Lực.
- 8g30: Họp Đảng ủy thường kì tại phòng họp 304.

- B. Lê Chi

- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm
27/02

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Làm việc với Đoàn Kiểm tra hiện trạng nhà đất tại phòng họp 304. TP: Ô. Dũng, Ô. Quang. 

- Ô. Dũng

 

Thứ sáu
28/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 29/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 01/3

Sáng