Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện; xây dựng mô hình thí điểm trường THPT chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”