Lịch công tác tuần 32 (từ ngày 09/3 đến ngày 15/3/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
09/3/2020

Sáng

 

 

 

Chiều

- 16g00: Họp Ban phòng chống dịch SARS - CoV - 2 tại phòng họp 304. TP: Theo Quyết định.

- Ô. Dũng

 

Thứ ba
10/3

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
11/3

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm
12/3

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
13/3

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 14/3

Sáng

- 8g00: Tham gia hiến máu nhân đạo tại Nhà Văn hóa thanh niên tỉnh. TP: Theo đăng kí.

- Ô. Khắc Thiện

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 15/3

Sáng

- 7g30: Triển khai  thi kết thúc học phần các lớp bồi dưỡng CDNN GV tại phòng họp 303. TP: Theo phân công (Thi cả ngày).

- Khoa Bồi dưỡng