Ra quân tháng thanh niên 2020

Thực hiện kế hoạch tháng thanh niên, kỉ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2020), đoàn viên sinh viên nhà trường đã ra quân thực hiện phần việc thanh niên. Tích cực chăm sóc vườn hoa cây cảnh tạo cảnh quan môi trường học tập xanh, sạch, đẹp. Góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. 

Trước đó, ngày 10/3/2020 hơn 70 đoàn viên sinh viên nhà trường cũng đã tham gia ngày hội tôi yêu tổ quốc tôi, hiến máu nhân đạo do Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực trong thời điểm máu khan hiếm, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện chia sẻ khó khăn vì cuộc sống cộng đồng của sinh viên nhà trường.