Lịch công tác tuần 33 (từ ngày 16 đến ngày 22/3/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
16/3/2020

Sáng

- Học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học theo Thông báo số 153/TB-CĐSP ngày 15/3/2020.

 

 

Chiều

- 15g00: Tổng kết Chương trình giảng viên trợ giảng tiếng Anh của Fulbright (Cô Eleanor Lee Grabowski) tại phòng họp 304. TP: BGH, Ô. Hoàng, Ô. Lực , GV Tiếng Anh.

- Ô. Hạnh

 

Thứ ba
17/3

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
18/3

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm
19/3

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
20/3

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 21/3

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 22/3

Sáng