Lịch công tác tuần 35 (từ ngày 30/3 đến ngày 05/4/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
30/3/2020

Sáng

- Học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học theo Thông báo số 153/TB-CĐSP ngày 15/3/2020.

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
31/3

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
01/4

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Họp lãnh đạo thường kì tháng 4 (họp trực tuyến). TP: Lãnh đạo trường, lãnh đạo các đơn vị.

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
02/4

Sáng

NGHỈ LỄ 10/3 AL

 

 

Chiều

 

 

Thứ sáu
03/4

Sáng

- 9g00: Lễ kết nạp đảng viên chi bộ khoa Tiểu học tại phòng D205. TP: BTV, chi bộ khoa Tiểu học. (Chuyển sau 15/4/2020).

- Ô. Trường

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 04/4

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 05/4

Sáng