Lịch công tác tuần 36 (từ ngày 06 đến ngày 12/4/2020)

 

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
06/4/2020

Sáng

CBVC, HSSV THỰC HIỆN THEO THÔNG BÁO SỐ 220/TB-CĐSP NGÀY 31/3/2020.

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
07/4

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
08/4

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm
09/4

Sáng

- 7g30: Dự tập huấn trực tuyến về công tác dạy học trực tuyến. TP: B. Thúy Giang, Ô. Tân (Tập huấn 02 ngày).

 - B. Thúy Giang

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
10/4

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 11/4

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 12/4

Sáng