Lịch công tác tuần 37 (từ ngày 13 đến ngày 19/4/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
13/4/2020

Sáng

CBVC, HSSV THỰC HIỆN THEO THÔNG BÁO SỐ 220/TB-CĐSP NGÀY 31/3/2020.

 

 

Chiều

 

 

Thứ ba
14/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ tư
15/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ năm
16/4

Sáng

- 8g00: Tập huấn dạy học trực tuyến. TP: Toàn thể giảng viên (tập huấn trực tuyến).

- Ô. Hải

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
17/4

Sáng

- 8g00: Dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo. TP: Ô. Hạnh, Ô. Hải, Ô. Long, B. Thúy Giang, Ô. Tân.

 - Ô. Hạnh

 

Chiều

- 14g00: Tập huấn dạy học trực tuyến. TP: Toàn thể giảng viên (tập huấn trực tuyến).

- Ô. Hải

 

Thứ bảy 18/4

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 19/4

Sáng