Lịch công tác tuần 38 (từ ngày 20 đến ngày 26/4/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
20/4/2020

Sáng

- CBVC, HSSV thực hiện Dạy – Học trực tuyến theo Thông báo số 232/TB-CĐSP ngày 13/4/2020.

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
21/4

Sáng

- 8g00: Dự họp tại Đảng ủy Khối.

- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
22/4

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm
23/4

Sáng

- 8g00: Làm việc với Phòng Nội vụ TP.Vũng Tàu. TP: Ô. Hạnh, B. Minh, Ô. Đức.
- 10g00: Lễ kết nạp đảng viên chi bộ khoa Tiểu học tại phòng D205. TP: BTV, chi bộ khoa Tiểu học.

- Ô. Hạnh
- Ô. Trường

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
24/4

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 25/4

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 26/4

Sáng