Lịch công tác tuần 39 (từ ngày 27/4 đến ngày 03/5/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
27/4/2020

Sáng

- CBVC làm việc bình thường và Giảng viên dạy học trực tuyến theo Thông báo số 232/TB-CĐSP ngày 13/4/2020.

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
28/4

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
29/4

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Họp Đảng ủy thường kì tại phòng họp 304. 

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
30/4

Sáng

NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5

 

 

Chiều

 

 

Thứ sáu
01/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ bảy 02/5

Sáng

 

 

 

Chiều

- 16g00: Kiểm tra việc chuẩn bị CSVC cho việc dạy - học. TP: Ô. Dũng, Ô. Quang, Ô. Lực, Ô. Đức, B. Lê Chi, B. Tú Anh, B. Ngọc.

- Ô. Dũng

 

Chủ nhật 03/5

Sáng