Lịch công tác tuần 40 (từ ngày 04 đến ngày 10/5/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
04/5/2020

Sáng

- 8g00 – 9g00: Hiệu trưởng tiếp CBVC, HSSV tại phòng 201.

- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
05/5

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
06/5

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Họp lãnh đạo thường kì tại phòng họp 304. TP: Lãnh đạo trường, lãnh đạo các đơn vị.

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
07/5

Sáng

- 7g15: Triển khai thi HK2 cho Khóa 44M tại phòng họp 303. TP: Theo triệu tập.

- Phòng Đào tạo 

 

Chiều

- 14g00: Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kì 2020 – 2025 tại Giảng đường 1. TP: Toàn thể đảng viên.

- BTV Đảng bộ trường

 

Thứ sáu
08/5

Sáng

- 7g30: Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kì 2020 – 2025 tại Giảng đường 1. TP: Theo Thư mời và toàn thể đảng viên.

- BTV Đảng bộ trường

 

Chiều

- 14g00: Triển khai thi HK2 cho Khóa 44M tại phòng họp 303. TP: Theo triệu tập. 

- Phòng Đào tạo 

 

Thứ bảy 09/5

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 10/5

Sáng

- 7g30: Tổ chức  thi kết thúc học phần các lớp bồi dưỡng CDNN GV của TP. Bà Rịa. TP: Theo phân công.

- Khoa Bồi dưỡng

 

 

         * Ghi chú: Cúp điện từ 7g40 đến 13g30 ngày 07/5/2020 (lí do: Bảo trì lưới điện).