Lịch công tác tuần 41 (từ ngày 11 đến ngày 17/5/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
11/5/2020

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
12/5

Sáng

- 10g30: Tổ chức Hội thi tìm hiểu về Cuộc đời sự nghiệp Bác Hồ tại các phòng máy vi tính. TP: Theo triệu tập.

- Đoàn trường

 

Chiều

- 14g00: Dự Hội nghị tại Đảng ủy Khối.

- Ô. Hạnh

 

Thứ tư
13/5

Sáng

- 10g30: Tổ chức Hội thi tìm hiểu về Cuộc đời sự nghiệp Bác Hồ tại các phòng máy vi tính. TP: Theo triệu tập.

- Đoàn trường

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm
14/5

Sáng

 

 

 

Chiều

- 15g30: Họp Ban chấp hành Công đoàn trường mở rộng tại phòng họp 304. TP: BCH, Chủ tịch CĐBP.

- Ô. Sơn

 

Thứ sáu
15/5

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 16/5

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 17/5

Sáng