Lịch công tác tuần 42 (từ ngày 18 đến ngày 24/5/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
18/5/2020

Sáng

- 7g00:  Ra mắt các đoàn TTSP tại cơ sở thực tập. TP: Các trưởng đoàn và HSSV TTSP K44, K22,  K21.

- Trưởng các đoàn

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
19/5

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
20/5

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Họp Hội đồng kiểm định chất lượng tại phòng họp 304. TP: Theo Quyết định.

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
21/5

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
22/5

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 23/5

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 24/5

Sáng