Lịch công tác tuần 43 (từ ngày 25 đến ngày 31/5/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
25/5/2020

Sáng

- 7g00:  Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị..

- Lãnh đạo các đơn vị

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
26/5

Sáng

- 8h00. Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ tại Tỉnh đoàn. TP: Ô. Tân, B. Như Trang.
- 9g00: Dự Hội nghị trực tuyến tại phòng họp 304. TP: Ô. Hạnh và theo thông báo.

- Ô. Tân
- Ô. Hạnh

 

Chiều

- 14g00: Họp Ban chỉ đạo đổi mới Chương trình, SGK tại VPUB tỉnh.

- Ô. Hạnh

 

Thứ tư
27/5

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Họp Đảng ủy thường kì tại phòng họp 304. TP: BCH, BT chi bộ.

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
28/5

Sáng

- Làm việc với Đoàn Kiểm toán nhà nước. TP: Theo phân công.
- Dự Lễ tuyên dương Đảng viên trẻ tại Tỉnh Nghệ An.

- Ô. Hạnh
- Ô. Tân

 

Chiều

- 17g00: Họp giao ban Ban cán sự các lớp tại giảng đường 1. TP: P. CTSV, Đoàn trường, Hội SV.

- P. CTSV

 

Thứ sáu
29/5

Sáng

- 9g00: Họp giao ban trợ lí các khoa tại văn phòng CTSV.

- B. Lê Chi

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 30/5

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 31/5

Sáng

- 7g30: Triển khai thi học phần lớp CBQL Giáo dục tại VP khoa Bồi dưỡng. TP: Theo phân công.
- 7g30: Triển khai thi học phần lớp 17F tại phòng họp 303. TP: Theo phân công.

- Khoa Bồi dưỡng

- Phòng Đào tạo