Lịch công tác tuần 44 (từ ngày 01 đến ngày 07/6/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
01/6/2020

Sáng

- 7g00:  Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị.
- 8g00- 9g00: Hiệu trưởng tiếp CBVC, HSSV tại phòng 201.

- Lãnh đạo các đơn vị
- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
02/6

Sáng

- 8g00: Dự Hội thảo "Giải pháp nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" tại TTHC tỉnh.

- Ô. Hạnh 

 

Chiều

- 14g00: Làm việc với Trung tâm Kiểm định chất lượng quốc gia TP. HCM. TP: Ô. Hạnh, Ô. Việt Hùng, Ô. Long.
- 15g00: Dự họp về công tác huấn luyện Quân sự - Quốc phòng năm 2020 tại Đài PT-TH tỉnh.
- 15g00: Họp chuẩn bị về công tác thực hành TTSP tại trường cho HSSV tại Giảng đường 1. TP: Theo phân công.

- Ô. Hạnh

- Ô. Chiến
- Phòng Đào tạo

 

Thứ tư
03/6

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Họp lãnh đạo  thường kì tại phòng họp 304. TP: Lãnh đạo trường, lãnh đạo các đơn vị.
- 16g00: Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2020 (sau họp lãnh đạo) tại phòng họp 304. TP: Theo Quyết định số 80/QĐ-CĐSP ngày 14/5/2020.

- Ô. Hạnh

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
04/6

Sáng

- 8g00: Họp Hội đồng SKKN cấp tỉnh tại Sở Giáo dục và Đào tạo. TP: Theo Quyết định.

- Ô. Dũng

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
05/6

Sáng

- 9g00: KIểm tra hồ sơ CĐBP năm học 2019 – 2020 tại phòng họp 303. TP: UBKT Công đoàn, Chủ tịch CĐBP.

- Ô. Tráng

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 06/6

Sáng

- 7g30: Họp cơ quan và tập huấn công tác Kiểm định chất lượng tại giảng đường 1. TP: Toàn thể CBVC.

- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 07/6

Sáng