TUYỂN SINH NĂM 2020 ĐÀO TẠO HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số : 246 /CĐSP - BD

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Bà Rịa, ngày 04 tháng 6 năm 2020

                   

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020
ĐÀO TẠO HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Đại học liên thông, đào tạo văn bằng 2 đại học)

 

      Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu liên kết với các trường đại học để đào tạo giáo viên, liên thông từ cao đẳng và trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020 như sau:

I. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG (từ trình độ cao đẳng lên đại học)

1. Đối tượng tuyển sinh:

          Đã tốt nghiệp cao đẳng sư phạm đúng ngành sẽ đào tạo đại học.

          Đã tốt nghiệp cao đẳng ngoài sư phạm, đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

2. Các ngành tuyển, hình thức tuyển:

STT

Ngành tuyển sinh

Thời hạn nộp hồ sơ

Hình thức tuyển

1

Sư phạm Toán học

20/6/2020

Xét tuyển

2

Sư phạm Tin học

3

Sư phạm Sinh học

4

Sư phạm Tiểu học

5

Sư phạm Mầm non

6

Sư phạm Âm nhạc

7

Sư phạm Mỹ thuật

8

Sư phạm Thể dục

Thi môn năng khiếu

9

Sư phạm Tiếng Anh

Thi tuyển

10

Sư phạm Hóa học

30/9/2020

Xét tuyển

11

Sư phạm Địa lý

12

Sư phạm Giáo dục Công dân

3. Thời gian đào tạo, địa điểm học:

3.1. Thời gian đào tạo: 

          Đào tạo 2 năm.

          Hình thức tổ chức lớp: Học một số học phần trong năm học và liên tục trong thời gian hè.

3.2. Địa điểm học:

+ Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu, số 689 Cách mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa.

II. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2

1. Đối tượng tuyển sinh:

          Đã tốt nghiệp đại học sư phạm.

2. Các ngành tuyển, hình thức tuyển:

STT

Ngành tuyển sinh

Thời hạn nộp hồ sơ

Hình thức tuyển

1

Văn bằng 2 sư phạm Tiểu học

20/6/2020

Xét tuyển

2

Văn bằng 2 sư phạm Toán

30/9/2020

Xét tuyển

3

Văn bằng  2 Tiếng Anh

30/9/2020

Thi tuyển

3. Thời gian đào tạo, địa điểm học:

3.1. Thời gian đào tạo: 

          Đào tạo 2 năm

          Hình thức tổ chức lớp: Học một số học phần trong năm học và liên tục trong thời gian hè.

3.2. Địa điểm học:

+ Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu, số 689 Cách mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa.

III. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG (từ trình độ trung cấp lên đại học)

1. Đối tượng tuyển sinh:

          Đã tốt nghiệp trung cấp sư phạm.

2. Các ngành tuyển, hình thức tuyển:

STT

Ngành tuyển sinh

Thời hạn nộp hồ sơ

Hình thức tuyển

1

Sư phạm Tiểu học

20/6/2020

Xét tuyển

2

Sư phạm Âm nhạc

30/9/2020

Xét tuyển

3

Sư phạm Mỹ thuật

30/9/2020

Xét tuyển

3. Thời gian đào tạo, địa điểm học:

3.1. Thời gian đào tạo: 

          Đào tạo 3 năm

          Hình thức tổ chức lớp: Học một số học phần trong năm học và liên tục trong thời gian hè.

3.2. Địa điểm học:

+ Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu, số 689 Cách mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa.

IV. HỌC PHÍ:

Học phí các lớp sẽ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. NƠI PHÁT HÀNH VÀ ĐĂNG KÝ HỒ SƠ:

          Khoa Bồi dưỡng giáo viên, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa –Vũng Tàu, số 689 Cách mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa.

          Mọi chi tiết, xin liên hệ: Khoa Bồi dưỡng ĐT: 02543.736.577       

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (báo cáo);
- Các phòng GD-ĐT;
- Website của trường;
- Lưu: HC, BD, ĐT.

 

 

  HIỆU TRƯỞNG

  (đã ký)

TS. Hồ Cảnh Hạnh