Lịch công tác tuần 45 (từ ngày 08 đến ngày 14/6/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
08/6/2020

Sáng

- 7g00:  Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị.
- Triển khai công tác thực hành TTSP cho sinh viên K22 theo kế hoạch. TP: Theo phân công.

- Lãnh đạo các đơn vị
- Trưởng các đoàn

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
09/6

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
10/6

Sáng

- 8g30: Dự họp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ô. Dũng

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm
11/6

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Họp báo cáo công tác tuyển sinh năm 2020 tại Sở Giáo dục.
- 15g30: Họp xét thi đua Công đoàn tại phòng họp 303. TP: BCH Công đoàn trường, Chủ tịch CĐBP.

- Ô. Hạnh
- Ô. Sơn

 

Thứ sáu
12/6

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Dự họp, kiểm tra hồ sơ Công đoàn năm học 2019 - 2020 tại trường THPT Nguyễn Bĩnh Khiêm. TP: Ô. Sơn, Ô. Lực, Ô. Tráng, B. Khuyến.

- Ô. Sơn

 

Thứ bảy 13/6

Sáng

- 8g00: Khai mạc Cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020 tại phòng A201. TP: Ban tổ chức, GV dự thi.

- Phòng NQKH & QHQT

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 14/6

Sáng