HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN PHONG TRÀO THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

      Sáng 6/6/2020, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020. Dự Hội nghị có đồng chí TS. Hồ Cảnh Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa, trung tâm và toàn thể viên chức, nhân viên Nhà trường.

      Hội nghị, đã tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm 2015 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho công tác thi đua 5 năm 2020 - 2025, trên cơ sở đó tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong giai đoạn mới với trọng tâm là phong trào thi đua “Hai tốt” với khẩu hiệu “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

      Hội nghị, đã tuyên dương, khen thưởng 01 tập thể và 13 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua 5 năm (2015 - 2020); giới thiệu 01 tập thể (phòng Đào tạo) và 01 cá nhân (thầy Nguyễn Thiện Thắng) là gương điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; giới thiệu Tập thể nhà trường và cá nhân thầy Phan Thế Hải là gương điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo cả nước.

      Ngoài ra, tại Hội nghị, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phòng, chống dịch Covid-19 được Hiệu trưởng nhà trường tặng Giấy khen và phần thưởng.

      Kết luận Hội nghị, trên cơ sở những kết quả đạt được TS. Hồ Cảnh Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên  phát huy nội lực, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng nhà trường lớn mạnh, trước mắt là chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

      Một số hình ảnh Hội nghị

TS. Hồ Cảnh Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường
phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

TS. Hồ Cảnh Hạnh (ngoài cùng bên trái , Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và
TS. Phạm Ngọc Sơn (ngoài cùng bên phải) – Chủ tịch công đoàn Nhà trường trao thưởng
cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua 5 năm 2015 – 2020.

TS. Phan Thế Hải – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao thưởng tập thể phòng Đào tạo.

Ths. Nguyễn Xuân Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường
trao thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phòng, chống dịch Covid-19.