PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN DỰ GIỜ VÀ ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY  THỰC HÀNH CỦA HSSV

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN DỰ GIỜ VÀ ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY THỰC HÀNH CỦA HSSV
(Kèm theo Kế hoạch số 322 ngày 25/5/2020)

1. Đoàn TTSP trường THPT (Bà Rịa, Châu Thành và Phú Mỹ) TTSP lần 2 (Tiếng Nhật)

Thư ký: Võ Thị Xuân Trâm

TT

Thời gian

Địa điểm

Họ và tên SV

Giám khảo

1

8h00 (22/6/2020)

A204

Đỗ Bùi Hoài Như 

- Cao Thúy Nga

(Trưởng nhóm)

- Nguyễn Thị Nhung

- Võ Thị Xuân Trâm

- NiShi

 

2

9h00 (22/6/2020)

Nguyễn Thị Hoài Thu

3

10h00 (22/6/2020)

Nguyễn Thị Mỹ Thuận

4

14h00 (22/6/2020)

Lương Nguyệt Thu

5

15h00 (22/6/2020)

Võ Mạnh Cường

6

16h00 (22/6/2020)

Nguyễn Thị Hương

7

7h00 (23/6/2020)

Hồ Thụy Tuyết Ngân

8

8h00 (23/6/2020)

Hoàng Thị Thu Nguyệt

9

9h00 (23/6/2020)

Trương Thị Ánh Nguyệt

10

10h00 (23/6/2020)

Lê Thị Đài Trang

11

14h00 (23/6/2020)

Bùi Thị Thạch Hà

12

15h00 (23/6/2020)

Nguyễn Yến Nhi

13

16h00 (23/6/2020)

Nguyễn Thị Tú Uyên

14

10h00 (24/6/2020)

Nguyễn Phương Hoàng Linh

15

14h00 (24/6/2020)

Nguyễn Đoàn Thị Minh Hiếu

16

15h00 (24/6/2020)

Kha Thoại Mẫn

17

16h00 (24/6/2020)

Nguyễn Thị Cẩm Tú

 2. Đoàn TTSP trường THCS Long Toàn và THCS Phươc Nguyên (TTSP lần 2)

Trưởng đoàn: Trần Thị Thanh Tú và  Trần Minh Hiếu (Thư ký)

TT

Thời gian

Địa điểm

Họ và tên SV

Ngành

Giám khảo

1

14h00 (22/6/2020)

A203

Giang Thảo Huyền

KH tự nhiên

- Vũ Thanh Trà

(Nhóm trưởng)

- Nguyễn Thị Lan

- Nguyễn Thị Minh Ngọc

- Trần Minh Hiếu

 

2

15h00 (22/6/2020)

Lê Thị Diệu Linh

3

16h00 (22/6/2020)

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

4

7h00 (23/6/2020)

Khổng Thị Sáng

5

8h00 (23/6/2020)

Lê Trần Ngân Nguyên

6

9h00 (23/6/2020)

Vũ Hoài Bảo Nhi

7

10h00 (23/6/2020)

Hoàng Thị Minh Ngọc

8

7h00 (23/6/2020)

Cao Thị Ngọc Hà

Tiếng Anh

 

- Nguyễn Hữu Thế

(Nhóm trưởng)

- Trần Thanh Tú

- Khương Thị Bích Diệp

9

8h00 (23/6/2020)

Đinh Thị Thu Hiền

10

9h00 (23/6/2020)

Phan Thị Giàu

11

10h00 (23/6/2020)

Trương Thị Ngọc Ánh

12

14h00 (23/6/2020)

Văn Thị Minh Hoàn

13

15h00 (23/6/2020)

Vũ Thị Hoài Thu

14

16h00 (23/6/2020)

Lê Thị Ngọc Yên

15

10h00 (24/6/2020)

Nguyễn Ngọc Lan Uyên

16

14h00 (25/6/2020)

Nguyễn Phạm Quỳnh Hương

17

15h00 (25/6/2020)

Trần Mỹ Linh

18

16h00 (25/6/2020)

Võ Thị Hồng Xuân

3. Đoàn TTSP trường THCS Đất Đỏ và THCS Huỳnh Tịnh Của (TTSP lần 2)

Trưởng đoàn: Hà Thị Kim Hằng và Nguyễn Thị Minh Ngọc (Thư ký)

TT

Thời gian

Địa điểm

Họ và tên SV

Ngành

Giám khảo

1

7h00 (24/6/2020)

A202

Nguyễn Duy Khôi

KH tự nhiên

 

- Vũ Thanh Trà

(Nhóm trưởng)

- Nguyễn Thị Lan

- Nguyễn Thị Minh Ngọc

- Trần Minh Hiếu

 

2

8h00 (24/6/2020)

Nguyễn Thanh Sang

3

9h00 (24/6/2020)

Vũ Thị Thanh Phương

4

10h00 (24/6/2020)

Đào Thanh Hải

5

14h00 (24/6/2020)

Đỗ Phi Hùng

6

15h00 (24/6/2020)

Nguyễn Thị Hương

7

16h00 (24/6/2020)

Nguyễn Thị Ngọc

8

8h00 (22/6/2020)

Đoàn Thanh Ngân

 

Tiếng Anh

- Lê Xuân Vũ

(Nhóm trưởng)

- Hà Thị Kim Hằng

- Trần Thanh Hoàng

 

9

9h00 (22/6/2020)

Nguyễn Ngọc Kha

10

10h00 (22/6/2020)

Nguyễn Nhựt Thảo

11

14h00 (22/6/2020)

Trần Thị Thu Diễm

12

15h00 (22/6/2020)

Trương Minh Đạt

13

16h00 (22/6/2020)

Bùi Trung Nghĩa

14

8h00 (23/6/2020)

Đặng Thị Minh Thư

15

9h00 (23/6/2020)

Lê Thị Trung Linh

16

10h00 (23/6/2020)

Nguyễn Thị Mỹ Kiều

17

14h00 (23/6/2020)

Nguyễn Thị Phương Thảo

18

15h00 (23/6/2020)

Phạm Minh Thông

19

16h00 (23/6/2020)

Quách Thị Diễm Nga

 4. Đoàn TTSP trường THCS Trần Nguyên Hãn và THCS Ngô Sỹ Liên (TTSP lần 2)

Trưởng đoàn: Nguyễn Thị Lan và Vũ Thanh Trà  (Thư ký) 

TT

Thời gian

Địa điểm

Họ và tên SV

Ngành

Giám khảo

1

7h00 (25/6/2020)

A305

Đoàn Thanh Sang

 

KH tự nhiên

 

- Vũ Thanh Trà

(Nhóm trưởng)

- Nguyễn Thị Lan

- Nguyễn Thị Minh Ngọc

- Trần Minh Hiếu

 

2

8h00 (25/6/2020)

Nguyễn Thị Huỳnh Như

3

9h00 (25/6/2020)

Nguyễn Thị Thùy Trang

4

10h00 (25/6/2020)

Phạm Thị Mỹ Tiên

5

14h00 (25/6/2020)

Nguyễn Thị Ngọc Liên

6

15h00 (25/6/2020)

Phạm Thị Thúy

7

16h00 (25/6/2020)

Vũ Mạnh Hùng

8

10h00 (24/6/2020)

Bùi Lam Diễm Quỳnh

Tiếng Anh

- Phùng Thị Sinh

(Nhóm trưởng)

- Nguyễn Thị Thanh Diệu

- Ngô Thị Mỹ Phúc

9

14h00 (24/6/2020)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

10

15h00 (24/6/2020)

Nguyễn Thị Thanh Trúc

11

16h00 (24/6/2020)

Phạm Thị Kim Trang

12

9h00 (25/6/2020)

Đặng Thị Kim Oanh

13

10h00 (25/6/2020)

Đỗ Thị Ý Nhi

14

10h00 (26/6/2020)

Nguyễn Thái Lộc

15

14h00 (26/6/2020)

Trần Thị Hương Giang

16

15h00 (26/6/2020)

Trần Thị Thu Uyên

17

16h00 (26/6/2020)

Văn Thị Ngọc Ánh

  5. Đoàn TTSP trường Tiểu học Nguyễn Thanh Đằng (TTSP lần 2)

Trưởng đoàn: Nguyễn Hữu Lễ

TT

Thời gian

Địa điểm

Họ và tên SV

Giám khảo

1

8h00 (22/6/2020)

A304

Đặng Thị Thanh Hằng

- Nguyễn Hữu Lễ

(Nhóm trưởng)

- Hoàng Đức Duệ

- Đào Thị Hiền

(Thư ký)

 

2

9h00 (22/6/2020)

Hoàng Thị Trâm Anh

3

10h00 (22/6/2020)

Mai Thị  Bé

4

8h00 (23/6/2020)

Nguyễn Thị Phúc

5

9h00 (23/6/2020)

Tống Thị Hằng

6

10h00 (23/6/2020)

Lê Thị Hậu

7

14h00 (23/6/2020)

Mai Thị Thùy Dung

8

15h00 (23/6/2020)

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

9

16h00 (23/6/2020)

Nguyễn Thị Thùy Linh

10

7h00 (24/6/2020)

Nguyễn Thị Xuân Diệu

11

8h00 (24/6/2020)

Phạm Thị Bích Hà

12

9h00 (24/6/2020)

Võ Thị Hiền

13

10h00 (24/6/2020)

Vũ Thị Yến Khoa

 6. Đoàn TTSP trường Tiểu học Lê Thành Duy (TTSP lần 2)

Trưởng đoàn: Trần Khiêm (Thư ký)

TT

Thời gian

Địa điểm

Họ và tên SV

Giám khảo

1

14h00 (22/6/2020)

A303

Huỳnh Kim Hùng

- Nguyễn Văn Hồng

(Nhóm trưởng)

- Trần Thu Hiền

- Trần Khiêm

 

2

15h00 (22/6/2020)

Nguyễn Thị Phương Trinh

3

16h00 (22/6/2020)

Nguyễn Thùy Mỹ  Phụng

4

7h00 (23/6/2020)

Võ Thị Kim Hiền

5

8h00 (23/6/2020)

Đỗ Đình Thanh Thảo

6

9h00 (23/6/2020)

Hoàng Thị Thùy Tiên

7

10h00 (23/6/2020)

Lê Thanh Như Ý

8

14h00 (23/6/2020)

Nguyễn Hoài Xuân Như

9

15h00 (23/6/2020)

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

10

16h00 (23/6/2020)

Phạm Lê Bảo Trâm

11

7h00 (24/6/2020)

Trịnh Thị Thanh Thảo

12

8h00 (24/6/2020)

Võ Thị Bích Thủy

13

9h00 (24/6/2020)

Vũ Thị Hồng Nhung

14

10h00 (24/6/2020)

Vương Nguyên Trà My

 7. Đoàn TTSP trường Tiểu học Chu Văn An (TTSP lần 2)

Trưởng đoàn: Lê Thị Trung

TT

Thời gian

Địa điểm

Họ và tên SV

Giám khảo

1

14h00 (22/6/2020)

A302

Đinh Ngọc Linh

- Lê Thị Trung

(Nhóm trưởng)

- Biền Thị Hoàng Anh

- Nguyễn Thị Hồng Lam

(Thư ký)

2

15h00 (22/6/2020)

Đinh Thanh Huyền

3

16h00 (22/6/2020)

Dương Nhật Vi

4

7h00 (23/6/2020)

Nguyễn Thị Hương Quỳnh

5

8h00 (23/6/2020)

Nguyễn Thị Mai

6

9h00 (23/6/2020)

Nguyễn Thị Minh Mẫn

7

10h00 (23/6/2020)

Nguyễn Thị Phương Trâm

8

8h00 (24/6/2020)

Phạm Thị Tuyết Nhung

9

9h00 (24/6/2020)

Võ Thị Mỹ Dung

10

10h00 (24/6/2020)

Nguyễn Hồng Ngọc Bích

11

14h00 (24/6/2020)

Nguyễn Thị Thúy Vi

12

15h00 (24/6/2020)

Phạm Thị Mỹ Lành

 8. Đoàn TTSP trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (TTSP lần 2)

Trưởng đoàn: Triệu Thị Thu Hiền (Thư ký) 

TT

Thời gian

Địa điểm

Họ và tên SV

Giám khảo

1

8h00 (22/6/2020)

A301

Đặng Thanh Danh

- Phạm Văn Hiếu

(Nhóm trưởng)

-Triệu Thị Thu Hiền

- Lê Kim Lộc

 

2

9h00 (22/6/2020)

Lê Nguyễn Hồng Hạnh

3

10h00 (22/6/2020)

Lữ Minh Xuân

4

14h00 (22/6/2020)

Nguyễn Hường Luân Vy

5

15h00 (22/6/2020)

Phạm Kim Bình

6

16h00 (22/6/2020)

Phạm Thị Hiền Thư

7

8h00 (23/6/2020)

Trịnh Thu Hằng

8

9h00 (23/6/2020)

Vũ Ngọc Ái Nhi

9

10h00 (23/6/2020)

Đặng Thùy Dương

10

14h00 (24/6/2020)

Lưu Thị Bích Ngân

11

15h00 (24/6/2020)

Nguyễn Thanh Xuân

12

16h00 (24/6/2020)

Trần Thị Trâm Anh

13

14h00 (25/6/2020)

Võ Thị Ngọc Phương

14

15h00 (25/6/2020)

Vũ Thị Giang

 9. Các đoàn TTSP Mầm non (44M và 21M)

Được triển khai riêng từ 8 giờ ngày 15/6/2020 (thứ 2) tại Giảng đường 1. Các phòng thực hành cụ thể sẽ thông báo sau.

Trên đây là kế hoạch tổ chức đánh giá công tác thực hành sư phạm của HSSV Khóa 21 và 44M tại Trường. Đề nghị các giảng viên được phân công theo dõi và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh thì liên hệ P. Đào tạo (Nguyễn Thiện Thắng).  Các giảng viên khác nếu không trùng giờ dạy có thể đến dự giờ của HSSV ở các đoàn theo lịch trên./.

 

 

Bà Rịa, ngày 11 tháng 6 năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(đã ký)

Nguyễn Thiện Thắng