Lịch công tác tuần 46 (từ ngày 15 đến ngày 21/6/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
15/6/2020

Sáng

- 7g00:  Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị.
- 8g00: Triển khai công tác thực hành TTSP cho sinh viên 21M và 44M tại Giảng đường 1. TP: Theo phân công.

- Lãnh đạo các đơn vị
- B. Hải Yến

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
16/6

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
17/6

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm
18/6

Sáng

- 8g30: Họp BTV Hội Khoa học - Tâm lý tại Vũng Tàu.

- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
19/6

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 20/6

Sáng

- 8g00: Thi thực hành giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020 theo kế hoạch. TP: Theo phân công.

- Phòng NQKH  & QHQT

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 21/6

Sáng

- 7g30: Tổ chức thi kết thúc học phần các lớp bồi dưỡng CDNN GV Tiểu học. TP: Theo phân công.

- Khoa Bồi dưỡng