THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NGOÀI TIẾNG NHẬT

 

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT

 

Số:   01/TB-TTTN

V/v tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá ngoài tiếng Nhật

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 15 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NGOÀI TIẾNG NHẬT

      Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-CĐSP ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ và Tin học cho học sinh, sinh viên hệ chính quy tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu, Trung tâm tiếng Nhật Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Khoa Nhật Bản học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM tổ chức kiểm tra đánh giá ngoài tiếng Nhật theo khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng

      -  Sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh, Tiếng Nhật khóa 21.

      - Sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh, Tiếng Nhật từ các khóa 16 đến 20 nhưng chưa tốt nghiệp.

      (Những sinh viên nào đã có chứng chỉ Ngoại ngữ theo qui định thì không phải tham gia kỳ kiểm tra này).

2. Chương trình kiểm tra

      Sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh được kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm với trình độ N5 (tương đương A1) gồm các phần: Hán tự - Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu và Nghe.

      Sinh viên chuyên ngành Tiếng Nhật được kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm đối với trình độ N3 (tương đương B2) gồm các phần: Hán tự - Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu – Viết và Nghe, (sinh viên viết theo chủ đề bài đọc, yêu cầu đoạn văn khoảng 400ji).

3. Thời gian, địa điểm kiểm tra

      - Thời gian kiểm tra: 7 giờ 30 phút ngày 11/7/2020 (Thứ Bảy).

      - Địa điểm kiểm tra: Phòng học Khu C, số 689, CMT8, P. Long Toàn, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Lệ phí

      - Mỗi sinh viên đóng 600.000 đồng đối với trình độ N5 và 700.000 đồng đối với trình độ N3.

      - Lệ phí nộp tại Trung tâm Tiếng Nhật, số 01, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa.

5. Quyền lợi của sinh viên sau khi kiểm tra

      Kết quả kiểm tra sẽ là một tiêu chí trong các đợt xét công nhận tốt nghiệp của trường.

6. Hình thức và thời gian đăng ký

      Hình thức: Đăng ký trực tiếp theo mẫu tại Trung tâm tiếng Nhật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Số 01, đường Nguyễn Văn Cừ, P. Long Toàn, TP. Bà Rịa.

      Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/7/2020.

7. Địa chỉ liên hệ

      Văn phòng Trung tâm tiếng Nhật Bà Rịa–Vũng Tàu.

      ĐT: 0254.3.739749; Hotline: 0911 705 465.

      Email: trungtamtiengnhat.bvjc@gmail.com.

      Website: https://www.cdspbrvt.edu.vn/bvjc.

      Trân trọng thông báo.

 Nơi nhận:

- Khoa ngoại ngữ;
- Website trung tâm;
- Lưu: VP TTTN.

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

(đã ký)

TS. PHAN THẾ HẢI